سفارش تبلیغ
صبا
به رگهاى دل این آدمى گوشتپاره‏اى آویزان است که شگفت‏تر چیز که در اوست آن است ، و آن دل است زیرا که دل را ماده‏ها بود از حکمت و ضدهایى مخالف آن پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آرد ، حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن دست یابد ، دریغ آن را بکشد ، و اگر خشمش بگیرد بر آشوبد و آرام نپذیرد ، اگر سعادت خرسندى‏اش نصیب شود ، عنان خویشتندارى از دست بدهد ، و اگر ترس به ناگاه او را فرا گیرد ، پرهیزیدن او را مشغول گرداند ، و اگر گشایشى در کارش پدید آید ، غفلت او را برباید ، و اگر مالى به دست آرد ، توانگرى وى را به سرکشى وادارد ، و اگر مصیبتى بدو رسد ناشکیبایى رسوایش کند ، و اگر به درویشى گرفتار شود ، به بلا دچار شود ، و اگر گرسنگى بى طاقتش گرداند ، ناتوانى وى را از پاى بنشاند ، و اگر پر سیر گردد ، پرى شکم زیانش رساند . پس هر تقصیر ، آن را زیان است ، و گذراندن از هر حد موجب تباهى و تاوان . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 95 دی 7 , ساعت 9:47 صبح


Image result for ?خطبه های امام حسین در روز عاشورا?‎
بِسْمِ ?للّ?هِ ?لرَّحْم?نِ ?لرَّحِیمِ
خظبه های امام حسین در روز عاشورا
امام حسین در خطبه ایی پر شور سخنان خود را چنین آغاز کردند
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست
و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست و براستی که از سوی او آمد
و بهشت آتش حق است.و روز رستاخیز خواهد آمد و تردیدی در آن نیست خداوند مردگان را زنده خواهد کرد من از روی
سرکشی و ناسپاسی و افساد و گمراهی  به اینجا نیامده ام بلکه فقط برای اصلاح امت جدم رسول الله به اینجا آمده ام
میخواهم امر به معروف و تهی از منکر کنم و طبق روش پدر و جدم عمل نمایم.
.
.امام در خطبه ایی دیگر . ابتدا بخشی ازآیه 154 سوره مبارکه آل عمران را قرائت فرمودند:
بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید.کسانی کشته شده اند
بر آنان نوشته شده پس قطعا به سوی قتلگاه های خویش می رفتند و اینها از آن جهت است
خداوند آن چه در دلهای شماست در عمل بیازماید و آنچه را در قلب های شماست پاک گرداند
و خدا له راز سینه ها آگاه است برای سختی ها آماده شوید و بدانید خداوند متعال نگهدار شماست
شمارا از شر دشمنان نجات داده عاقبت بخیر خواهد کرد
دشمنتان را به عذاب های کختلف گرفتار کرده پاداش زجر های شمارا با نعمت های مختلف و کرامت خواهد داد
پس شکایتت نکنید و چیزی را که از ارزش شما می کاهد به زبان نیاورید
شمارا به خدا می سپارم
.
.
امام حسین برای آخرین باری که به نبرد با ظالمان می رفت
به زینب کبری چنین فرمود:خودت را با یاد خدا تسکین بده
و بدان زمینیان میمیرند و آسمانیان باقی می مانند و هر
چیزی به غیر از خدای متعال نابود شدنی است
کسی که با قدرتش جهان را آفرید
و آن را زنده می کند همان خدای بی همتاست
خواهرم تو را قسم دادم
پس قسم مرا پاس بدار و هیچ گریبان چاک مکن
و چنگ بر روی خود مزن پس اگر هلاک شدم آه و ناله نکن شیون سر ندهلیست کل یادداشت های این وبلاگ