سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
اساس حکمت، مدارا کردن با مردم است . [امام علی علیه السلام]